«Eg ser Deg» – inkluderande aktivitetar mellom generasjonar.

Prosjekteier STIFTELSEN EVJU BYGDETUN

Tildelt sum kr 75 000

Om prosjektet

Vi vil legge til rette for gratis, inkluderande aktivitetar på garden, som kan gje mestringsoppleving for flere generasjonar.
Vi vil investere i redskap og utstyr til aktivitetar og leikar.
Vi vil tilsette 3 ungdomar til å lede aktivitetane med veiledning av eldre dugnadsfolk.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.