Ein god Sommar

Prosjekteier NORSK FOLKEHJELP SUNNHORDLAND

Tildelt sum kr 137 000

Om prosjektet

Vi vil tilby sommaraktiviteter i 12 dagar til dei som har få tilbod om ferietur. Vi treng pengar til deltakarlunsj for 12 dagar, til utstyr til aktivitetar og til to utflukter. Vi skal og lønne 10 ungdomar som leder aktivitetane.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.