En tryggere og gladere sommer

Prosjekteier KRISESENTERSEKRETARIATET

Tildelt sum kr 1 435 156

Om prosjektet

Helt overordnet handler dette om å gi barn/unge av voldsutsatte beboere/brukere en trygg og positiv opplevelse i en vanskelig, sårbar og tidvis kaotisk situasjon. Det dreier seg også om å normalisere – og redusere utenforskap, ved å aktivisere for håpet om et bedre liv, psykisk og fysisk.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.