Eventyrlig sommeruke i Hemnes

Prosjekteier OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK

Tildelt sum kr 186 700

Om prosjektet

Gi ungdom 13-18 år en inspirerende og lystbetont start på sommerferie- ved å utforske sin egen kommune og inspirere til videre aktivitet gjennom sommeren: natur, kultur og inkluderende opplevelser. Pengestøtte til prosjektledelse,instruktører, transport og utstyr (som doneres i etterkant).

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.