Ferieklubb

Prosjekteier KOLNES IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 60 000

Om prosjektet

Vi skal etablere en ferieklubb som tilbyr gratis aktiviteter til barn i sommerferien. Aktivitetene baseres i hovedsak på idrettslagets tilbud. Pengestøtten skal gå til å lønne ungdommer som bidrar og til litt innkjøp.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.