Ferieklubben for barn, ungdom og enslige forsørgere med barn.

Prosjekteier ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND

Tildelt sum kr 73 100

Om prosjektet

Å gi barn og ungdom fra lavinntektsfamilier én uke ferie. Leirene er gratis for deltagerne, og for å kunne gjennomføre leirene er vi avhengig av økonomisk støtte fra organisasjoner og andre i tillegg til støtten fra BUFDIR. Alle leirene legges opp med fokus på barn og unge som deltar.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.