Fiskeorientering 2021

Prosjekteier DRAMMEN JEGER- OG FISKERFORENING

Tildelt sum kr 20 000

Om prosjektet

Dette er et prosjekt hvor formålet er å få ungdommer i skolealder til å oppsøke flest mulig fiskevann i Drammensmarka,
i løpet av skolenes sommerferie.
De vil få anledning til å melde inn sin aktivitet til oss og være med på trekning av premier , i kategorien fiske og turutsyr
av rimelig karakter.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.