Friidrettskole i sommerferien

Prosjekteier STEINKJER FRIIDRETTSKLUBB

Tildelt sum kr 182 000

Om prosjektet

Prosjektet handler om å arrangere Friidrettsskole for barn/unge i sommerferien. Det søkes om pengestøtte for å kunne betale instruktører, dvs ungdommer i sommerjobb, samt trener som følger opp de yngre aktivitetslederne. Vi søker også om støtte til utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.