Friidrettsskole

Prosjekteier BODØ FRIIDRETTSKLUBB

Tildelt sum kr 20 000

Om prosjektet

Vi vil tilby barn i alderen 6-12 år allsidig trening med hovedvekt på friidrettsøvelser i i uka etter skoleslutt. Vi vil ha utgifter til flg:
Leie av arena og innendørslokaler
Instruktører
Lunsjservering

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.