Friluftsaktiviteter for barn og unge i Lister i sommer

Prosjekteier Lister Friluftsråd

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Fire friluftscamper, en friluftsskoleuke og tur til klatrepark sammen med BUA/frivilligsentralene i hver av de 6 kommunene. Vi vil med tilskudd fra dere kunne bemanne friluftsskoler og -camper bedre, delvis med ungdomm som ledere, og kunne arrangere turer til klatreparker for 40 barn i hver kommune.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.