Friluftskvelder

Prosjekteier HARSTAD TURLAG

Tildelt sum kr 25 000

Om prosjektet

DNT ung Harstad vil tilby en ukentlig, sosial møteplass for ungdom som ikke nødvendigvis driver med annen fritidsaktivitet.
Støtte søkes for utgifter til bruk av Harstad turlags hus i forbindelse med kveldsaktivitetene, og øvrige arrangementskostnader.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.