Gaming- og mediacamp

Prosjekteier RAUFOSS ESPORT

Tildelt sum kr 99 742

Om prosjektet

Gaming er den aktiviteten nesten alle barn og unge har et forhold til i dag. Raufoss Esport organiserer og legger til rette for en trygg arena for å utøve esport. Vi favner en del unge som ikke driver med annen aktivitet. Vi har klubblokaler og en del gamingutstyr.
Vi vil lage en gratis møteplass for barn og unge nå til sommeren – hvor de kan utøve og utvikle seg innen esport. Media, eller nærmere definert som innholdsproduksjon, er en viktig del av esporten. Vi vil derfor legge til rette for opplæring og utprøving i riktig bruk av streaming og SoMe-kanaler.
Vi er opptatt av at vår møteplass også skal være en sosialarena hvor man kan møte andre med samme interesser. Vi ser i dag at vi tiltrekker oss unge som ikke driver med annen aktivitet. Vi tror derfor at vi vil treffe en del unge som ikke hadde valgt andre sommeraktiviteter.
Vi ønsker at denne campen skal være todelt (men kan velge en) – 5 dager tidlig på sommeren, og 5 dager på slutten. Våre faste partier har en del kommunikasjon og kontaktflate online utenom faste treninger. Vi vil derfor at medlemmene skal ha mulighet til å ha dialog med våre instruktører på de digitale flater som våre deltakere benytter, blant annet Discord og In-game dialog, mellom samlingene. Vi tror dette kan skape varige bånd.
Vi har tro på avbrekk i form av enkel fysisk aktivitet er viktig for den enkelte, og for det sosiale.
Vi ønsker at ungdommene skal ansettes som instruktører i sommer.
Det vi trenger støtte til er: lønn ungdomsinstruktører og litt på hovedansvarlig spill/camp, eksterne aktiviteter (transport + inngang Badeland/Megazone), komplementere noe utstyr slik at ingen trenger å ha med/kjøpe seg dette, mat, t-skjorte/klær, leie utvidet lokaler til campen (kjøkken / spisesal), noen sportsutstyr til fysiskaktivitet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.