Gårdsarbeid for barn på Holmarka besøksgård

Prosjekteier HOLMARKAS VENNER

Tildelt sum kr 93 258

Om prosjektet

«Prosjektet gårdsarbeid for barn» er formiddagsarrangement der deltagerne får være med på dyrestell, fjøsstell og hagearbeid ved Holmarka besøksgård i Molde. Støtte søkes for utstyr til fjøs og hagearbeid samt forbrenningstoalett til erstatning for utedo som er råtnet og må rives

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.