Gjensidige Medley camp

Prosjekteier SPORTSKLUBBEN SPEED

Tildelt sum kr 71 350

Om prosjektet

Vi ønsker å tilby en sommeruke til barn mellom 6 og 12 år samt tilby ungdom jobb som instruktører.
Vi har hatt ulike typer sommercamper opp gjennom årene og pengestøtten vil gå til leie av anlegg/innerom (vi har ikke egne klubblokaler) samt inngang kino/Frognerbadet og transport dit og ungdomslønn.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.