Glad sommer i Aure 2021!

Prosjekteier AURE FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 148 500

Om prosjektet

Vi vil skape en god og aktiv sommer for barn og unge i deres nærmiljø. For å inkludere alle slik at ingen blir ekskludert på grunn av sosiale eller andre utfordringer, vil vi at aktivitetene gjennomføres uten kostnad for deltagerne. Derfor søker vi om støtte. Smittevern medfører også ekstra kostnad.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.