Gode sommerminner for alle barn- og unge i Tvedestrand badepark.

Prosjekteier Tvedestrand kommune

Tildelt sum kr 80 000

Om prosjektet

Tilrettelegge for en stor, god og minnerik sommer i Tvedestrand badepark for alle som er i regionen og hvor all aktivitet er gratis hele dagen- hele uken- hele sommeren.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.