GOLFSKOLE OG FOTBALLGOLF FOR BARN OG UNGE

Prosjekteier RØROS GOLFKLUBB

Tildelt sum kr 34 713

Om prosjektet

Sommeren 2020 søkte golfklubben om 25.000 i støtte til ovenfor nevnte tiltak, og fikk 2 år til å gjennomføre tiltaket. Da vi er en klubb med små ressurser klarte vi ikke å gjennomføre tilbudet i 2020.For å gjennomføre aktivitetstilbudet trenger vi i tillegg til egne ressusrer, støtte til sommerjobb.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.