Gøy, gratis basket&parkourcamp for barn og unge i Asker i sommer!

Prosjekteier ASKER BASKETBALL CLUB

Tildelt sum kr 218 079

Om prosjektet

Prosjektet handler om å gi barn og unge med minoritetsbakgrunn i Asker et gøy og mestringsfremmende tilbud gjennom å spille basketball. Våre trenere vil i tillegg tilby parkour til en spesifikk eldre gruppe. Støtten går hovedsaklig til å lønne trenere og utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.