Gøy på landet midt i byen

Prosjekteier Søndre Aas gård og miljøsenter

Tildelt sum kr 50 840

Om prosjektet

Ukes sommerleir for 20 barn med fokus på dyr, natur, kultur og vennskap. 2 ungdommer vil få lønnet sommerjobb som assistenter.

Pengestøtten vil dekke lønn til én leder, utgifter til utstyr og mat.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.