Gratis aktivitetskole for barn og unge

Prosjekteier VIND IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Vind IL vil tilby barn- og unge i Gjøvikregionen gratis deltagelse i en inkluderende og morsom aktivitetsskole i sommerferien. Aktivteten vil foregå over to uker

Som en del av tilbudet vil ungdommer få sommerjobb som instruktører.

Pengestøtten vil hovedsaklig gå til å dekke lønns- og kostutgifter.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.