Gratis sommercamp i regi av NBF

Prosjekteier NORGES BANDYFORBUND

Tildelt sum kr 510 000

Om prosjektet

NBF ønsker å arrangere 12 uker med gratis sommerferiecamper i 12 ulike lokalmiljøer over hele landet fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. 60 dager med sommeraktivitet for til sammen ca 500 barn og unge. Minst 4 av campene skal være tilrettelagt for mennesker med spesielle behov

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.