Gratis svømmekurs for barn

Prosjekteier VÅGSBYGD SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Vi ønsker å tilby gratis svømmekurs for barn- spesielt til lavinntektsfamilier. Vi trenger penger til bassengleie- lønn til instruktører, administrasjon, utstyr (våtdrakter) og frukt til barna

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.