Gull-Klompen sommerfotball

Prosjekteier KLOMPEN FOTBALLKLUBB

Tildelt sum kr 96 500

Om prosjektet

Vi har et ønske om å arrangere en fotballaktivitet for barn i Namsos kommune første uken i august med varighet fra mandag til fredag. Barn født fra 2008-2013 vil bli invitert til å melde seg på. Vi trenger pengestøtte til å arrangere tiltaket både for barna men også som en jobb for ungdommer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.