Hei idrettsglede

Prosjekteier IDRETTSLAGET HEI

Tildelt sum kr 97 500

Om prosjektet

Vi skal gjennomføre en gratis uke med idrettsskole i sommerferien, hvor vi skal vekke idrettsgleden. Her vil barna aktiviseres innenfor idretter som håndball, fotball, ski og e-sport. Tilbudet skal være åpent for alle uansett ferdighetsnivå.
Derfor trenger vi støtte til utstyr, trenere og mat.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.