HOSF arrangerer sommeraktivitet med fokus på friluftsliv og fiske

Prosjekteier HARSTAD OG OMLAND SPORTSFISKERE

Tildelt sum kr 75 656

Om prosjektet

Prosjektet handler om og få barn og unge ut i naturen på fiske og friluftsliv. Vi vil tilby forskjellige aktiviteter rettet mot fiske, friluftsliv og miljø.
Det vi søker pengestøtte til, er innkjøp av forskjellige fiskeutstyr , bålpanne , hengekøyer o.l, samt bevertning under aktivitetsdagene

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.