I Skiringssal – Frøys vikingliv

Prosjekteier KAUPANGPROSJEKTET

Tildelt sum kr 173 800

Om prosjektet

Prosjektet handler om å tilrettelegge for en egen aktivitetsdag som er gratis for alle unge lokalt. Det inneholder akiviteter som vi vet er spesielt attraktive for unge.
Vi trenger støtte til utstyr, mat, opplæring og lønn til ungdom som får sommerjobb med dette.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.