Idrettslek for barnehagebarn.

Prosjekteier RENDALEN IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 60 000

Om prosjektet

Vi ønsker å legge til rette for idrettslek og mestringsopplevelse for de minste barna. Det vil være en sosial møteplass for barn, men også for de medfølgende foresatte. Vi ønsker å fokusere på bevegelsesglede og tilrettelegge for aktivitet. Til dette trenger vi pengestøtte for innkjøp av utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.