Idrettspatruljens sommerturne 2021

Prosjekteier ASKER IDRETTSRÅD

Tildelt sum kr 276 000

Om prosjektet

Vi tror ikke sommeren blir veldig annerledes enn i fjor,slik at behovet og muligheten for gode møteplasser ledet av trygge ungdom og voksne blir viktig. Vi ønsker å lage aktivitetsdager gjennom sommerferien, og i tett samarbeid med lag/foreninger i kommunen. Vi søker støtte til utstyr,lønn,mat

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.