Il Sverre Turn Sommerturnskole 2021

Prosjekteier IDRETTSLAGET SVERRE

Tildelt sum kr 289 506

Om prosjektet

Gratis lavterskel turnskole for barn og ungdommer i Levanger i sommerferien.

Vi trenger tilskudd til lønn for de ungdommene som er trenere, og til lunsj og frukt for deltakere. Noen aktiviteter deles mellom treningshaller/utendørs grunnet smittefare, og da trenger vi noe ekstra utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.