IVTs barne- og ungdomsaktiviteter 2021

Prosjekteier INTERNASJONAL VELFERDSFORENING TRØNDELAG

Tildelt sum kr 170 000

Om prosjektet

– Vi ønsker å gi alle barn i innvandrerfamilier like muligheter som norske barn
– Vi håper å gjøre livet lettere og bedre integreringen
– Vi forventer at barna vil glede seg til å delta fordi de hadde det gøy forrige gang de deltok
– Aktivitetene er tilpasset alder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.