Kompis med kroppen og ball

Prosjekteier KRAGERØ IF HÅNDBALLGRUPPE

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Lavterskel aktivitetstilbud for barn og unge fra 6-18 år i Kragerø i sommerferien 2021. Prosjektet skal være gratis, inkluderende og ledes av lokale ungdom.
Tema for prosjektet er allsidig bevegelse med ulike balleker der alle kan oppleve bevegelsesglede og mestringsfølelse.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.