Melhus Makers Sommercamp

Prosjekteier MELHUS MAKERS

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Videreutvikle/komplettere vårt kombinerte digitale og analoge verksted (Makerspace) ved å kjøpe utstyr f.eks 2 nye 3D-printere, CNC-fres og laserkutter.
Videreføre det gode samarbeidet med bl.a NTNU ved å engasjere studenter i sommerjobb som instruktører/»lærere» for deltakere på vår Sommercamp.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.