Molde Jazzers Basketskole sommeren 2021

Prosjekteier MOLDE BASKETBALL KLUBB

Tildelt sum kr 40 500

Om prosjektet

Molde Basketballklubb ønsker i sommeren 2021 tilbyr basketskole for barn og unge i Molde distriktet. Basketskolen skal være åpent bade jenter og gutter. I den forbindelse søker vi støtte til baller, t-shirts og betaling til trenere.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.