Møteplass Sundsøya

Prosjekteier FELLOWSHIP MC MOT MOBBING

Tildelt sum kr 186 500

Om prosjektet

Arbeidsplasser til ungdom i ferdigstilling av utendørs møteplass, som vertskap for innendørs «hengested» for ungdom samt for gjennomføring av ulike typer aktiviteter og arrangement på området.
Aktivitetsutstyr og servering til gratis åpen møteplass for ungdom.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.