Musikkfabrikken – sommeren 2021

Prosjekteier MUSIKKLAGET FJELLKLANG

Tildelt sum kr 43 044

Om prosjektet

Ønsker å lage aktiviteter/gratis sommeropplevelser for barn og unge med fokus på inkludering og lage møteplasser innen musikk-og kulturliv. Aktivitetene er Musikkfabrikk for barn kombinert m/sommerjobb for ungdommer + Spill i Vest1 m/ ungdommer som musikere + Spill i Vest2 sommeraktivitet ungdom

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.