Natursti 2021

Prosjekteier AKTIV FOR EPILEPSI

Tildelt sum kr 70 000

Om prosjektet

I fjor lagde Aktiv for epilepsi en natursti til lokalmiljøet, mye på grunn av korona. Dette ble en suksess, men mye jobb og litt kostbart. -men med litt premier og registrering av hvem som går, er det helt utrolig hvor mange som går en tur på ca 4km.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.