Nesjar Sommercamp

Prosjekteier NESJAR IDRETTSFORENING

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Den pågående Corona pandemien har medført store innskrenkninger i idrettslig aktivitet for barn og unge. Vi ønsker å gjennomføre en Sommercamp i sommerferien der barn og unge kan få utfolde seg. Vi trenger pengestøtte til innkjøp av utstyr og lønn til ungdommene som er tenkt til instruktører/ledere

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.