«Noe å glede seg til i sommer» i Vesterålen

Prosjekteier Øksnes Leirsted AS

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Prosjektet er å gjennomføre 4 uker med sommerleir ved Øksnes leirskole.
Vi trenger penger til kost og losji for deltakere, lønnsutgifter til leirledere (3 ungdommer i sommerjobb + ansvarlig lærer). Vi trenger også penger til noe utstyr. (sup – brett og våtdrakter).

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.