Noe å glede seg til i sommer, med Home-Start Familiekontakten

Prosjekteier HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE HSFN

Tildelt sum kr 433 886

Om prosjektet

Vi søker midler til sommeraktiviteter for barn og ungdom, som ofte ellers ikke har økonomi eller mulighet til å delta på aktiviteter som sommerleirer, rideskole etc. i skolens sommerferie.
Aktivitetene skal legge til rette for positive opplevelser, mestring, glede, utvidet nettverk og samhold.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.