Open fritid

Prosjekteier ETNE FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 87 000

Om prosjektet

Etne Frivilligsentral og etne bibliotek ønsker i felleskap å etablere uorganiserte åpne og gratis møtesteder der barn og unge kan møtes på fritiden. Til dette trenger vi penger til utstyr og honorar for inspirerende kurs.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.