Paintball sommeren 2021

Prosjekteier LAVANGEN PAINTBALL

Tildelt sum kr 36 000

Om prosjektet

Vi ønsker å arrangsjere paintball for alle ungdommer og barn i kommunen. Vi ønsker at dette skal være et gratis tilbud til alle. Paintball er relativt dyr sport og vi ønsker å kjøpe inn ball slik at tiltaket kan være gratis for begge gruppene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.