Pirates on Tour

Prosjekteier KRISTIANSAND BASKET

Tildelt sum kr 99 600

Om prosjektet

Vi ønsker å tilby gratis fysisk aktivitet for barn og unge i Kristiansand ved å være tilgjengelige på de mest populære utendørsbanene, med musikk, instruktører og baller. Vi ønsker å tilby et gratis, lavterskel tilbud, som forhåpentligvis vil føre mange ungdommer inn i aktivitet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.