Positiv fritid

Prosjekteier ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY

Tildelt sum kr 196 000

Om prosjektet

Gi ungdom som bor i et belastet område hvor ungdomskriminalitet er en utfordring positive tilbud som trekker de bort i fra gata. Bli kjent med positive tiltak i Oslo, i egen moske og få en naturopplevelse i Trysil som blir et minne for livet.
Man trenger støtte til gjennomføring av aktivitetene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.