Proffuke for alle

Prosjekteier NORDHORDLAND BALLKLUBB

Tildelt sum kr 87 875

Om prosjektet

Mange har foreldre som er permitert.
Vi ønsker å legge til rette for en gratis proffuke hvor barn og unge i alderen 10-16 år får en fotballferie lokalt i Knarvik, åpen for alle. Vi trenger støtte til en utstyrspakke og lønn til instruktører. Alle skal være kledd likt og ha like forutsetninger.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.