Reale familiesprell

Prosjekteier VITENSENTERET INNLANDET AS

Tildelt sum kr 51 875

Om prosjektet

Vitensenteret Innlandet ønsker å invitere barnefamilier som av ulike årsaker sjelden finner veien til senteret vårt, til morsomme og lærerike realfagsaktiviteter. Gjennom en leken inngang til realfag ønsker vi å skape mestringsfølelse, økt realfagsinteresse og felles ferieminner.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.