Rekrutteringsuke Skogn IL

Prosjekteier SKOGN IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 77 000

Om prosjektet

Skogn IL har over de siste år registrert nedgang i antall barn og unge i organisert aktivitet. Forsterket nedgang ifm Korona. Aktivitetsuke med ledere, mandag-fredag. Åpen familiedag på lørdag. Gratis og åpent for alle.
Søker om pengestøtte til utstyr, bevertning og honorar til instruktører.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.