RIL sommerklubb 2021

Prosjekteier RUBBESTADNESET IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 52 500

Om prosjektet

RIL Sommerklubb: et gratis tilbud med ulike aktiviteter som passer for alle. Vi søker om pengestøtte til måltider, premier, diplomer, utstyr til de ulike aktiviteter, t-skjorter til alle påmeldte, ledertrøyer og lønn til ungdomsledere.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.