Røde Kors sommeraktiviteter for barn og unge

Prosjekteier NORGES RØDE KORS

Tildelt sum kr 2 000 000

Om prosjektet

Røde Kors når hvert år 100.000 barn og unge gjennom hverdagsaktiviteter. For dem som lever i familier som ikke har mulighet til å reise på ferie kan sommerferien bli ekstra lang. Det søker om midler til gjennomføring av aktiviteter slik at frivillige kan sikre gode ferieopplevelser for barn og unge.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.