Sammen for nærmiljøet

Prosjekteier STIFTELSEN VOLL GÅRD

Tildelt sum kr 178 000

Om prosjektet

Møteplasser og aktivitetstilbud for ungdom som ikke driver med idrett er
et stort behov med mange utfordringer i vår bydel Ranheim. Endelig føler vi at vi har ungdommene på gli og at de selv vil være med å skape et godt miljø på Ranheim.
Den sjansen må vi ikke la gå forbi oss.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.