Sandvolleyballskole

Prosjekteier FINSTAD SPORTSKLUBB

Tildelt sum kr 67 600

Om prosjektet

Finstad sportsklubb ønsker å skape aktivitet og en sosial møtearena i trygge omgivelser for barn og unge utendørs. Gjennom dette prosjektet ønsker vi også å gi sommerjobb til ungdom tilknyttet klubben vår.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.